۱۳۸۹/۰۶/۲۰

معرفي WPF Extended toolkit


يكي از نكات جالبي كه در مورد Silverlight وجود دارد اين است كه هر چند تنها قسمتي از WPF را به ارث برده (براي اينكه حجم افزونه‌ي آن قابل قبول باشد)، اما بيشتر از خود WPF مورد توجه مايكروسافت است! شايد يك دليل آن استفاده از Silverlight در Windows phone 7 باشد. به عبارتي اگر برنامه نويس Silverlight هستيد، هم اكنون برنامه نويس Windows phone 7 نيز مي‌باشيد.
اين توجه بيشتر در Silverlight toolkit كاملا مشخص است. Silverlight toolkit از يك سري ابزار و كامپوننت براي توسعه‌ي ساده‌تر برنامه‌هاي Silverlight به صورت سورس باز و تهيه شده توسط مايكروسافت، تشكيل شده است. حجم WPF toolkit كه آن هم توسط مايكروسافت به صورت سورس باز ارائه و به روز مي‌شود حدود 2 مگابايت است؛ اما حجم Silverlight toolkit حدود 18 مگابايت مي‌باشد! بسياري از كنترل‌ها و امكانات Silverlight toolkit را در WPF نمي‌توانيد پيدا كنيد مانند BusyIndicator ، ChildWindow ، DataForm و غيره. نمونه‌ي ديگر اين توجه WCF RIA Services است. هدفگيري اصلي اين مورد نيز Silverlight است و نه WPF (كه از آن در Visual studio LightSwitch هم استفاده كرده‌اند).
اخيرا يك گروه خيّر كار تبديل و انتقال كنترل‌هاي Silverlight toolkit به WPF toolkit را شروع كرده است كه حاصل آن از آدرس ذيل قابل دريافت است: (اين هم يكي از مزيت‌هاي پروژه‌هاي سورس باز است)