۱۳۸۹/۰۶/۱۲

به روز رساني‌هاي مهم هفته دوم شهريور 89


  • نسخه‌ي جديد برنامه Resharper ارائه شده به همراه بهبودهايي در كارآيي آن.
ليست موارد برطرف شده : +
دريافت : +

  • به روز رساني‌هايي هم در مورد سيلورلايت 4 ارائه شده و اگر آپديت ويندوز شما روشن بوده باشد، حتما حداقل runtime آن‌را به صورت خودكار دريافت كرده‌ايد و از آنجائيكه visual studio LightSwitch هم مبتني بر سيلورلايت 4 و WCF RIA Services است؛ اين به روز رساني‌ها شامل حال اين برنامه نيز مي‌گردد.

دريافت SDK جديد: +
دريافت Runtime جديد: +
توضيحات بيشتر در مورد موارد فيكس شده: +