۱۳۸۸/۱۱/۲۱

تفاوت‌هاي يك برنامه نويس كارمند با يك برنامه نويس علاقمند


اگر در يك محيط كاري به برنامه نويس‌ها دقت كنيد دو گروه را به وضوح مي‌توان تمايز داد. كساني كه برنامه نويسي مي‌كنند تا اموراتشان بگذرد و كساني كه واقعا علاقمند به كارشان و دنياي برنامه نويسي هستند. به گروه اول مي‌توان IT worker نام داد و گروه دوم را Software developer ناميد.
جدول ذيل تفاوت‌هاي اين دو گروه را بر مي‌شمارد:

IT Workers Software developers
عموما 5 تا 9 ساعت در يك شركت كار مي‌كنند. عموما 5 تا 9 ساعت در يك شركت كار كرده و پس از مراجعت به منزل بر روي پروژه‌هاي شخصي كار مي‌كنند.
با اينكه هنوز در همان شركت مشغول به كار است هميشه مشغول نق زدن است. احتمالا شايد بتواند همان موقعيت كاري را در يك شركت ديگر نيز كسب كند. تا زمانيكه شغل فعلي براي او جذابيت دارد به آن ادامه خواهد داد و ترسي از حضور در شركت‌هاي ديگر ندارد.
تنها محل يادگيري او همان پروژه‌هايي است كه در شركت وجود دارند يا مشغول به كار بر روي آن‌ها است. ديد كاري و آموزشي او تنها به همين موارد خلاصه مي‌شود. به صورت مداوم مشغول خواندن بلاگ‌ها، كتاب‌هاي جديد و فراگيري نحوه‌ي استفاده از برنامه‌هاي جديد مي‌باشد.
عموما و اكثريت آن‌ها فقط به خاطر كلاس كاري به اين رشته روي آورده‌اند و نه اصل كار مربوطه. به شدت علاقمند به بهبود روش‌هاي توسعه كاري و همچنين بهبود وضعيت خويش هستند.
اگر احتمالا بلاگي داشته باشند تنها به توضيح همان نق زدن‌هاي رايج در محيط كار مي‌پردازند. از بلاگ خود در جهت توضيح تجارب كاري و كمك به ارتقاي ساير همكاران خود استفاده مي‌كنند.
اگر دانشي را كسب مي‌كنند تنها محل عرضه‌ي آن جهت پز دادن پيش مدير پروژه خواهد بود. بسيار با معلومات اما افتاده حال هستند.
از تغييرات مداوم دنياي IT كه در آن قرار دارند هراسان هستند. مدام نق مي‌زنند كه مگر فاكس پروي 2.6 چه مشكلي دارد كه بايد از NHibernate استفاده كنند؟!
اين نوع افراد هميشه مي‌گويند كه وقت ندارند مطالب جديد را بياموزند و ميل به تحجر و مقاومت در برابر تغييرات در آن‌ها بسيار زياد است.
در تغييرات روي داده در دنياي IT سهيم بوده و جزئي از آن هستند.
زمانيكه قرار است يك قطعه كد اس كيوال را نمايش دهند از يك برچسب ساده يا يك تكست باكس استفاده مي‌كنند. در حدي كه فقط به قولي برنامه "كار كند". در همان حدي كار مي‌كنند كه به آن‌ها حقوق مي‌دهند. نه بيشتر. چند روز وقت مي‌گذارند و با روش‌هاي مختلف syntax highlighting و نمايش زيباي كد آشنا مي‌شوند تا كاري را كه ارائه مي‌دهند مزه‌ي غذاي مانده‌ي چند روز قبل را ندهد.

براي مطالعه بيشتر
+ و + و +